เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ภครส ธนโชติ 
  นฤมล แก้วป้อม 
  น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน 
  ทวีพร อดเหนียว 
  มุทิตา ซิงห์ 
  เสาร์แก้ว ใจสุข 
  นายยมนา ปานันท์ 
  เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 
  วีร์ พวงเพิกศึก 
  นารินจง วงศ์อุต 
  กาญจนา ชิดทอง 
  จีรศักดิ์ วงษาปัน 
  นิวัฒน์ ทิพนี 
  นัฐพล คำซอน 
  ปรียา พระก่ำ 
  อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 
  วรวิทย์ อินตา 
  จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 
  กันตพร ช่วงชิด 
  น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 
  รนกร สุภจินต์ 
  รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 
  นายประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
  ชูศักดิ์ จันทนพศิริ 
  ว่าที่ ร.ต.นิโรจน์ สินณรงค์ 
  อารีย์ เชื้อเมืองพาน 
  สุภาภรณ์ ใจเฉียง 
  กาญจนา เขื่อนแก้ว 
  เอนก รักษาสกุล 
  พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 
  พิมพิมล แก้วมณี 
  น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์