เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  08:12:21 : 17:46:10  
เรือนแก้ว ประพฤติ  08:27:12 : 17:16:42  
ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์  07:01:15 : 17:09:06  
ผริตา วงศ์ไชยลึก  : 16:59:38,16:57:54  
ประพฤติ อำขำ  : 16:54:01  
กีรติญา สุภารัตน์  08:59:56 : 16:48:28,16:42:51  
นงคราญ มหาวัง  09:14:30 : 16:44:30  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  09:24:11 : 16:44:27  
สุชัญญา โกจินอก  09:20:50 : 16:43:58  
ณภัทร กระแสร์ญาณ  08:45:05 : 16:41:30  
พัฒน์ โกจินอก  09:20:45 : 16:40:48  
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน  09:29:29 : 16:38:57  
จักรกฤษณ์ ใจเมคา  08:43:06 : 16:36:18  
สุทธิดา ดีสิงห์  08:23:08 : 16:36:14  
พันธ์ลพ สินธุยา  09:12:24 : 16:35:40  
ริมฤทัย พุทธวงค์  08:37:18 : 16:35:12  
ธนกนันท์ กัลยา  08:41:23 : 16:35:00  
เกศรา เทียมทอง  09:00:55 : 16:34:54  
นิวัช ออนศรี  08:18:21 : 16:33:19  
ติ๊บ เมืองมูล  07:44:20 : 16:30:47  
ปภาวรินทร์ บวรสิริ  08:55:17 : 16:30:33  
สันติภพ สุยะใหญ่  09:15:21 : 16:30:10  
สุปราณี แก้วเทียน  08:30:52 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน